IBM Datacap 9.0.1: Configuration and Administration (WF262G) – Perfil

Esquema Detallado del Curso

Unit 1: Introduction to DatacapUnit 2: System ConfigurationUnit 3: Component ConfigurationUnit 4: Datacap Navigator ConfigurationUnit 5: Administration of Production SystemUnit 6: Maintenance